Miel Maya Honing

Membre effectif Sensibilisation Liège  |  Liège

Bewustmaking en ontwikkeling via bijenteelt

De vzw Miel Maya Honing is een erkende ngo, die zowel in het Zuiden als in het Noorden projecten rond bijenteelt opzet.

  • In het Zuiden : ontwikkelingsprojecten in Bolivia, Kameroen en de Democratische Republiek Congo.
  • In het Noorden : mensen informeren en mobiliseren in België. Zowel over eerlijke handel (via pedagogische projecten in lagere scholen en deelname aan FairTradeGemeenten) als over de uitdagingen waarmee de bijenteelt in Noord en Zuid kampt.

Miel Maya Honing vzw haalt een belangrijk deel van zijn inkomsten uit giften en subsidies. De belangrijkste subsidies komen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, het Waalse Gewest, 11.11.11 en Wallonië-Brussel International (WBI).

Représentant

Dirk Wils
formulaire de contact

Outils et liens

2024 - Belgian Fair Trade Federation
Tous droits réservés

returnToTop