-JMCE 2015- Wereld-dag van Eerlijke Handel, zaterdag 9 mei 2015 !

2 août 2018

La Journée Mondiale du Commerce Equitable (JMCE) existe depuis 2001. Elle met à l’honneur le commerce équitable tous les ans, le deuxième samedi de mai. Cette journée est l’initiative de l’organisation mondiale du commerce équitable (WFTO), organisation qui regroupe, aujourd’hui, presque 400 membres, acteurs de commerce équitable présents sur les cinq continents.

De wereld dag van eerlijke handel (Journée Mondiale du Commerce Equitable – JMCE) bestaat sinds 2001. Elk jaar, op de tweede zaterdag van mei, besteed het aandacht aan eerlijke handel. Deze dag is een initiatief van de wereldorganisatie voor eerlijke handel (WFTO), organisatie die vandaag bijna 400 leden van eerlijke handel van over de hele de wereld samenbrengt.

De wereld-dag van eerlijke handel : waarom ?

De JMCE is gewijd aan de sensibilisering van het grote publiek voor eerlijke handel en de waarden waarvoor ze staat. Deze dag is een gelegenheid om het bewustzijn aan te scherpen omtrent de werk en levensomstandigheden van kleine producenten en om steun te bieden aan organisaties die deze producenten helpen dankzij eerlijke handel, maar ook en vooral, het publiek motiveren om hun consumptiegedrag meer naar eerlijke handel te oriënteren, die helpt het leven van landbouwers, landarbeiders, producenten en hun familie te verbeteren. Het is de gelegenheid om eerlijke handel te promoten en daarmee een bijdrage te leveren tot de strijd tegen armoede, uitbuiting van producenten en ongelijkheden tussen Noord en Zuid.

Binnen het kader van deze dag, mobiliseren duizenden actoren zich voor meer eerlijke handel en consumptie !

De wereld dag van eerlijke handel : thema

In het kader van deze dag besloot het WFTO te werken rond de slogan “Be an Agent for Change”, thema dat tot 2017 verder zal uitgewerkt worden en waarrond de organisatie en haar leden gedurende 3 jaar zullen communiceren.

Meer info over het thema : www.wfto.com/events/world-fair-trade-day.

Nous contacter

Pierre-Yves Brasseur
Coordinateur

0471/30.30.01
info@bftf.be

BFTF asbl
Siège social :
Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 boîte 3 - 5000 Namur
Siège d’exploitation :
Rue du Fort, 35 - 1060 Saint-Gilles

N° Entreprise : 0808 549 636
Banque Triodos : 523-0803449-73

Page Facebook

2024 - Belgian Fair Trade Federation
Tous droits réservés

returnToTop