De Belgische federatie van eerlijke handel

De Belgische federatie van eerlijke handel : een initiatief opgericht en gedragen door mensen op het terrein.

Vorming en oprichting van de BFTF, de Belgische federatie van eerlijke handel, in oktober 2010. Ze brengt ondernemingen en verenigingen samen actief in Wallonie, Vlaanderen en in Brussel . BFTF vindt zijn oorsprong in franstalig België en zijn ambitie is om meer leden te werven in het Noorden van het land. Sinds mei 2015, stelt BFTF zich ook open voor candidaturen van gegroepeerde procudenten die lokaal eerlijke handel bedrijven.

Een Federatie van ondernemers die gericht zijn op eerlijke handel.

Het BFTF neemt de taak op zich de referentiewaarden van eerlijke handel te versterken en te promoten, zoals :

 • Nadruk leggen op de grote diversiteit aan Belgische Eerlijke Handel structuren.
 • De groei van eerlijke handel te promoten
 • Oproep tot aansluiting van nieuwe Belgische ondernemers tot dit economisch model

Een federatie gebaseerd op veeleisende criteria

Om actief lid te worden, kiest de kandidaat om initiatief te nemen tot een vrijwillige aansluiting.
De kandidaat-organisatie wordt door de federatie vooral geanalyseerd op volgende punten :

 • Keuze voor eerlijke handel is een prioritair engagement van het management
 • Eerlijke handel heeft een centrale positie in de activiteit en de ontwikkeling van de organisatie
 • Eerlijke handel is een proces dat altijd voor verbetering vatbaar blijft.
 • Eerlijke handel leid tot het ontwikkelen van een juiste en coherente sector, van producent tot consument.

Een dynamisch federatie open op de wereld

Om te kunnen bogen op relevante externe opvattingen, kan het BFTF genieten van diverse deskundigheid. De waarnemende leden zijn dus verantwoordelijk om contact te onderhouden met sectoren die aanleunen bij eerlijke handel zoals : universitair centra voor onderzoek, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, actoren van de sociale economie.

BFTF, drijvende kracht achter de groei van eerlijke handel

De doelstellingen van BFTF zijn gevarieerd en gericht tot zowel de verschillende leden als de sensibilisering van het grote publiek. Het gaat onder andere over :

 • Het promoten en stimuleren van uitwisseling tussen de leden ;
 • Verspreiden van informatie (toegang tot opleidingen, financieringsbronnen, internationale actualiteit van eerlijke handel, …) ;
 • De leden vertegenwoordigen in externe publieke, semi-publieke en privé instellingen ;
 • Een stand-by functie uitoefenen door, organisaties die hun activiteiten toespitsen op het respecteren van de richtlijnen Eerlijke Handel, te verdedigen.
 • Het grote publiek inlichten wat betreft de uitdagingen van de eerlijke handel en de diversiteit van producten uit dit economisch model.

Nous contacter

Pierre-Yves Brasseur
Coordinateur

Daphnée Defossé
Chargée de projets

04/223.43.35
0471/30.30.01
info@bftf.be

BFTF asbl
Rue Volière, 9
4000 Liège

N° Entreprise : 0808 549 636
Banque Triodos : 523-0803449-73

Page Facebook

2019 - Belgian Fair Trade Federation
Tous droits réservés

returnToTop