Belgian Fair Trade Federation

Wat is de Belgian Fair Trade Federation ?

Sinds oktober 2010 verenigt de Belgian Fair Trade Federation (BFTF) bedrijven en organisaties die bezig zijn met eerlijke handel, in Wallonië, Vlaanderen of Brussel. Sinds mei 2015 kunnen ook producentengroepen lid worden die binnen het Noorden aan eerlijke handel doen.
BFTF ontstond in Franstalig België en telt voorlopig vooral Franstalige leden. De federatie streeft ernaar meer Nederlandstalige lidorganisaties te ondersteunen.

Ondernemers met focus op eerlijke handel

BFTF versterkt en promoot de waarden van eerlijke handel, onder andere op deze manieren :
-  BFTF laat de grote verscheidenheid binnen de Belgische fairtradesector zien.
-  BFTF stimuleert de groei van eerlijke handel.
-  BFTF roept nieuwe Belgische ondernemers op om voor fair trade te kiezen.

Gedeelde strenge criteria

Een organisatie die lid wil worden, engageert zich om een aansluitingsproces te doorlopen. BFTF screent de kandidaat-lidorganisatie vooral op deze vlakken :
-  Het management van de organisatie engageert zich om de keuze voor eerlijke handel als een prioriteit te blijven beschouwen.
-  Eerlijke handel staat centraal in de activiteiten en de verdere groei van de organisatie.
-  De organisatie streeft voortdurend naar verbetering op het vlak van eerlijke handel.
-  De organisatie erkent dat eerlijke handel gaat voor een volledig correcte handelsketen, van producent tot consument.

Dynamisch en met een open blik

De Belgian Fair Trade Federation kan rekenen op uiteenlopende expertise en relevante kennis van andere organisaties. Dankzij de waarnemende leden heeft BFTF zinvolle contacten met sectoren die aanleunen bij die van eerlijke handel. Denk bijvoorbeeld aan universitaire onderzoekscentra, ontwikkelingsorganisaties en spelers uit de sociale economie.

Drijvende kracht achter de groei van eerlijke handel

BFTF heeft een breed scala aan doelstellingen en richt zich daarmee zowel op de eigen leden als op het grote publiek.
Enkele voorbeelden :
-  Uitwisseling tussen de lidorganisaties stimuleren.
-  Informatie verspreiden onder de lidorganisaties, bv. over relevante opleidingen, financiering, internationale actualiteit over eerlijke handel …
-  De leden vertegenwoordigen bij externe organisaties (zowel (semi-)publieke als private).
-  Een waakhondfunctie vervullen en fairtradeorganisaties verdedigen waar dat nodig is.
-  Het grote publiek informeren over de uitdagingen van het fairtrademodel en over de verscheidenheid aan producten die eerlijke handel te bieden heeft.

Neem contact op

Pierre-Yves Brasseur
Coördinator

0471/30.30.01

info@bftf.be
Belgian Fair Trade Federation vzw
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur

Ondernemingsnummer : 0808 549 636
Rekeningnummer Triodos-bank : 523-0803449-73

Page Facebook

2024 - Belgian Fair Trade Federation
Tous droits réservés

returnToTop