Onze missies

Om op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en meer specifiek op doel 8 "Fatsoenlijk werk en economische groei" en doel 12 "Verantwoorde consumptie en productie" te kunnen reageren, werkt BFTF aan vier hoofdmissies :

1) Ondersteuning en ontwikkeling van de eerlijke handel-markt in België :
Dankzij :
- netwerken, genereren van zakelijke partnerschappen en synergiën tussen leden
- het creëren van commerciële mogelijkheden (aanbieden van verkoop- en awareness-stands, verbinding met potentiële kopers)
- verhoogde zichtbaarheid van leden, via de verschillende communicatiekanalen van BFTF (sociale netwerken, brochures ...)
- een aanbod opleidingen gericht op specifieke onderwerpen voor leden
Daarnaast moeten organisaties die lid willen worden van BFTF slagen voor een lidmaatschapsaudit. Het succes van deze audit stelt hen in staat het logo "lid van BFTF" te gebruiken. Deze erkenning maakt het mogelijk om de markt beter te structureren in de ogen van de consument. Consument die het logo ziet als een garantie voor geloofwaardigheid.

2) Consumptiepatronen wijzigen
Het bewustzijn is een belangrijk aandachtspunt van de activiteiten van BFTF.
Publieke interventies (ongeveer 30 in 2018) nemen verschillende vormen aan :
- Seminarorganisaties
- Stand voor het bewustzijn te verhogen
- Organisaties van campagnes (thema 2018 : "Een eerlijke prijs voor een fatsoenlijk leven")
Het bewustzijn wordt ook gecreëerd met de hulp van brochures en via internet (nieuwsbrief, sociale netwerken).

3) Zorgen voor betrouwbare en onpartijdige expertise op het gebied van eerlijke handel
Een van de specifieke kenmerken van BFTF is de onpartijdigheid. Dit wordt versterkt door het feit dat de raad van bestuur democratisch wordt gekozen door zijn leden, het bestaat uit leden en buitenstaanders die hun expertise aanbieden.
De expertise van BFTF wordt op verschillende niveaus gezocht :
- De privésector :
Ontmoetingen met bedrijven en zakelijke kandidaten die meer willen weten over eerlijke handel - Link zetten met bedrijven die betrokken zijn bij het CSR-project (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
- De publieke sector :
BFTF wordt door verschillende autoriteiten regelmatig gevraagd om meer info te krijgen : Europese Unie, ministerie van Duurzame Ontwikkeling van het Waalse Gewest (definitie van clausules inzake overheidsopdrachten, assisen voor duurzame voeding, Green Deal Cantines)
- De vrijwilligerssector :
BFTF wordt regelmatig geraadpleegd door de beweging "Fair Trade Gemeente" om de betrouwbaarheid van bepaalde leveranciers te beoordelen. De Federatie hielp ook het VZW "College des producteurs", woordvoerder van de 13.000 Waalse producenten, bij het bepalen van de 15 criteria van hun label "Prix juste producteur".
Tegen het einde van 2019 zal een gids voor labels worden gepubliceerd door BFTF. Hiermee kunnen consumenten duidelijker zien in de jungle van labels en advies ontvangen om het ethische aspect en de betrouwbaarheid van bepaalde producten te beoordelen.

4) De sector vertegenwoordigen en pleidooien voor de overheid
Op federaal niveau maakte BFTF deel uit van de interparlementaire groep voor eerlijke handel en is actief betrokken bij het Fairtrade ontbijt in het parlement.
Op internationaal niveau is BFTF aanwezig bij vergaderingen met vertegenwoordigers van eerlijke handel uit andere landen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door WFTO (Word Fair Trade Organisation) en FTAO (Fair Trade Advocacy Office) en meestal in Brussel.
De rol van BFTF is ook om de Fair Trade-sector te vertegenwoordigen ten opzichte van de pers. Vooral wanneer eerlijke handel bijzonder prominent is in de media, zoals tijdens de World Fair Trade Day (in mei) of tijdens Fair Trade Week (in oktober).

Nous contacter

Pierre-Yves Brasseur
Coordinateur

0471/30.30.01
info@bftf.be

BFTF asbl
Siège social :
Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 boîte 3 - 5000 Namur
Siège d’exploitation :
Rue du Fort, 35 - 1060 Saint-Gilles

N° Entreprise : 0808 549 636
Banque Triodos : 523-0803449-73

Page Facebook

2024 - Belgian Fair Trade Federation
Tous droits réservés

returnToTop